Naturalny sposób na komary

Olejki eteryczne to nietoksyczna i skuteczna bro? w walce z komarami. Przyjazn? ochron? z ich u?yciem s? opaski na komary i plastry odstraszaj?ce komary Mosbito.

Chemiczne ?rodki antykomarowe, stosowane w tradycyjnych preparatach na komary mog? mie? niekorzystne dzia?anie, a u wra?liwych osób wywo?a? skutki uboczne. Dlatego coraz wi?kszym zainteresowaniem ciesz? si? naturalne, domowe sposoby ochrony przed gryz?cymi owadami.

Domowy sposób na komary

Wiele osób wraca do sposobów stosowanych przez babcie. To mikstury na bazie octu lub alkoholu przygotowywane w domu. Ich zapach jest nieprzyjemny dla komarów, ale równie? dla ludzi. Podstawowa wada to krótkie dzia?anie – trzeba je rozprowadza? co 30 minut.

Preparaty na komary nanoszone bezpo?rednio na skór? nie zawsze dzia?aj?. Dlaczego? Mog? po prostu ze skóry wyparowa?, by? sp?ukane podczas k?pieli. Ich odstraszaj?cy zapach jest cz?sto zag?uszany przez pot, kremy przeciws?oneczne, czy inne kosmetyki.

Olejek lawendowy odstrasza komary

Niektórych st??onych olejków eterycznych lepiej nie nanosi? bezpo?rednio na skór?. Chocia? to sposób naturalny, musi by? u?ywany bezpiecznie.  Takie przyjazne i skuteczne u?ycie olejków eterycznych, np. lawendowego, gwarantuj? plastry na komary i opaski na komary Mosbito.

-„Dzi?ki specjalnej technologii zapach odstraszaj?cy komary ulatnia si? stopniowo przez kilka godzin. Nie ma wi?c potrzeby ci?g?ego zabezpieczania si?. Opask? na komary wystarczy po prostu za?o?y? na nadgarstek lub kostk? nogi i mo?na zapomnie? o ugryzieniach. Z kolei plaster na komary mo?na przyklei? do ubrania.” – mówi Monika G?ska, Group Brand Manager.

Ca?a gama naturalnych produktów na komary Mosbito dost?pna jest w sieciach handlowych, sklepach detalicznych oraz w Internecie np.  w drogeriazdrowie.pl oraz Kidy.pl

Wi?cej: Mosbito.pl

***

Verco Sp. z o.o. to nowoczesna i dynamicznie rozwijaj?ca si? firma na rynku farmaceutycznym i FMCG. Jej dzia?ania skierowane s? do dzieci i ich rodziców oraz do kobiet w ci??y. W ofercie firmy znajduj? si? wysokiej jako?ci produkty ?ywieniowe dla niemowl?t i ma?ych dzieci – mleka modyfikowane i kaszki HUMANA, herbatki oraz woda dla niemowl?t HUMANA, a tak?e produkty z rynku farmaceutycznego: nowoczesne suplementy diety dla kobiet w ci??y i mam karmi?cych piersi? – PregnaPLUS i Pregna 250 DHA, suplement diety skutecznie wspomagaj?cy prawid?owe funkcjonowanie dróg moczowych – Femisept URO oraz probiotyk nowej generacji – Trivagin. W ofercie firmy znajduje si? równie? gama produktów MOSBITO – przeciw komarom i kleszczom. Nowo?ci? w ofercie s? plastry na blizny SUTRICON oraz linia produktów SHOU.

Wi?cej informacji w serwisach: www.verco.com.pl www.humana.pl www.kidy.pl  www.polkaintymnie.pl www.shou.com.pl  www.drogeriazdrowie.pl  www.mosbito.pl

Authors

Related posts

Top